Record details

Name
    Kordule, Vratislav
Author of Article
    Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Asturicystis havliceki sp. nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia
    Asturicystis havliceki sp.nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia (Barrandian area, Czech Republic)
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    Litavkaspis, a new middle cambrian trilobite genus
    New data about paradoxid trilobites from Middle Cambrian of Central Bohemia
    New fossil sites in the Jince Formation (Middle Cambrian, Bohemia)
    New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)
    Rejkocephalus, a new paradoxid genus from the Middle Cambrian of Bohemia (Trilobita)
    Some solenopleurine trilobites from the Languedocian (Late Mid Cambrian) of Western Europe
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Vyscystis ubaghsi gen. et sp.nov., imbricate eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu