Record details

Name
    Kostelníček, Petr
Author of Article
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech