Record details

Name
    Kottnauer, Pavel
Author of Monograph
    EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Author of Article
    A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Sniezka mountain based on GPS and total station
    Analysis of Mutual Positions of Geodetic Observation Points Situated on the Sniezka Mountain Based on GPS and Total Station Technologies
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analysis of Seismic Hazard. Slovak National Report to IUGG, 1995-1998
    Application of GIS Technologies to Seismic Risk Assessment
    Artificial Intelligence Techniques and Earthquake Hazard Assessment
    Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
    B.3. - Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities of earthquakes in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - 2nd Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1999-1-1 area, National Application Document - Eurocode 8
    B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity
    B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    Can GPS data contribute to earthquake swarm studies?
    Categorisation and Harmonisation of Probabilistic Earthquake Hazard Assessment with Respect to Statistic Representation of Input Data
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Computer Programs Tool for Processing Input DATA Used in Probabilistic Earthquake Hazard Calculations
    Computers programs tool for processing input data used in probabilistic earthquake hazard calculations
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    Deterministic Aspects in Probabilistic Earthquake Hazard Assessments and a Categorisation of Hazard Output Values with Respect to Statistic Representation of Input Data
    Deterministic Aspects in the Probabilistic Hazard Calculation
    Earthquake Activity of the Bohemian Massif and Its Relation to Recent Geodynamic Phenomena
    Earthquake Catalogue for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Earthquake Hazard Assessment for Central Europe
    Earthquake hazard assessment for Central Greece including local geological structure
    Earthquake hazard assessment for the Czech Republic and adjacent area
    Earthquake Hazard Assessment for the Czech Republic, Poland and Slovakia, Across-Boundaries Case Study in the GSHP-Region 3
    Earthquake Hazard Assessment for the Gulf of Corinth and the Thiva-Oropos Zone
    Earthquake Hazard Assessment for Two ASPELEA Test Sites: The Corinthos Gulf (Central Greece) and Kresna Region (SW Bulgaria)
    Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) site
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Earthquake Hazard Assessments for the Czech Republic
    Earthquake Hazard Assessments for the Gulf of Corinth (Central Greece) and Kresna Region Region (SW Bulgaria)
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the Global Seismic Hazard assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard Map Correction for Effects of Near-Surface Sediments: An Example of the Bílina District, Czech Republic
    Earthquake Hazard Map Corrections of Effects of Near-Surface Sediments: an Example of the Bílina District, Czech Republic
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contributions to the Global Seismic Hazard Assessment Program
    EUREF related activities in the Czech Republic 2005-2006. National report
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Final Version of the GSHAP Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Five years of the GPS geodynamic network SUDETEN (1997-2001)
    Four GPS permanent observatories and two regional GPS networks for geodynamic studies of the northern part of the Bohemian Massif
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geo-Scientific Data for the Central Greece and Their Applications in Geodynamical Tasks. Case Study for the EC Project "ASPELEA"
    Geodynamic Interpretations of the GPS Data in the Moravo-Silesian Zone
    Geodynamic Investigation of the Eastern Sudety Mountains Using GPS - Polish and Czech Cooperation
    Geodynamic Model of the Bohemian Massif and Its Relation to Sudeten Areas
    Geodynamic movements and deformations of the Sudetic structural unit of the Bohemian Massif
    Geodynamic movements detected by the GPS technology and supported by the earthquake occurrences, remote sensing and other phenomena. A study case for the Moravo- Silesian part of the BohemianMassif
    Geodynamic movements of the Sudeten area
    Geodynamic Network Sudeten
    Geodynamic Terrains of the Moravo-Silesian Area, the Bohemian Massif
    Geodynamic terranes of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif
    Geodynamical Pattern of the Bohemian Massif
    Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
    Geodynamická síť Sudety - stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamická síť Sudety: stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamický model Českého masívu
    Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks
    Geodynamics of the Bohemian Massif and deformations for the Sudetic structural units
    Geodynamics of the Bohemian Massif in a view of the West Bohemia/Vogtland area
    Geodynamics of the East Sudeten (Border Area of the Czech Republic and Poland)
    Geodynamics of the East Sudetic structural blocks, the Bohemian Massif
    Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geological Structure and Earthquake Hazard Assessment
    GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
    GEONAS - The geodynamic network of the Academy of the Sciences of the Czech Republic - Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
    Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
    Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
    Geophysical observations and prediction of geophysical fields for users
    GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts
    GPS data processing and geodynamic movement assessment
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results
    The GPS geodynamic network "SUDETEN" - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
    GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000
    GPS Network "SUDETEN" and Its Relation to the Other GPS Networks in the Sudeten Area
    GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN". Preliminary Results of the Campaigns 1998-1999
    GPS regional network West SUDETEN - A westward wide-ranging extension of present SUDETEN network
    GPS site movements detected in NE Bohemia, Central Europe
    GSHAP Earthquake Hazard Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    How to Define the EUROCODE-8 Zones?
    Influence of Earthquake Hazard Uncertainties on Seismic Risk Assessments
    Input Earthquake Hazard Values of the Thiva-Oropos Region (Central Greece) for Seismic Risk Estimates
    Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Isoseimal maps drawing by the kriging method
    Isoseismal maps drawing by the kriging method
    Isoseismals of selected events of Central Greece and earthquake hazard assessment in relation to geological and tectonic structures
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
    The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
    Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach
    Maximum Observed Intensity Point Map of the Czech Republic
    Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Movements of Central European structural units and their relation to the GPS SUDETY network observations
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic (GEONAS) - Permanent GPS observations, their remote control and transfer to data centres
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motion in the Bohemian Massif
    Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motions in the Bohemian Massif operated by IRSM AS CR
    Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Preliminary Earthquake Hazard Assessments for "Eurocode 8" and Their Relation to the Existing Czech Building Code
    Preliminary geodynamic movements of the West Sudeten area based on GPS observations
    Preliminary site movements in the GPS West Sudeten network
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Southern Italy and Recent Building Codes
    Probabilistic Earthquake Hazard Calculacions for Potenza Area (South Italy)
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Recent geodynamic processes in the east part of the Bohemian Massif detected by GPS technology and geological interpretations
    Regional geodynamic network HIGHLANDS for monitoring of recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional Geodynamic Network "Sudeten" (the Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to River Dams
    Regional geodynamic network "WEST SUDETEN"
    Regional geodynamic network "West Sudeten"
    Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Regional Geodynamical Network SILESIA (The Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to Local Mine Activities and River Dams
    Regional geodynamics network "West Sudeten". A westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Remote control of GPS observatory using GSM modem
    Remote Control of GPS Observatory Using SMS
    Seismic hazard assessment for a Central Europe
    Seismic Hazard Assessment in Central Northwest and Northern Europe /GSHAP Region 3/
    Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
    Seismic Potential Estimates of Main Earthquake Zones of the Corinthos (Central Greece) and the Kresna Region (SW Bulgaria)
    Seismic Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Seismogeological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
    Seismogeological acceptance criteria for radioactive waste disposals
    Seismological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
    Seismological acceptance criteria for radioactive waste disposals
    Seismological pattern of a transition area between the East Alps and the West Carpathians
    Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians
    SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment
    Some New Aspects in a Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Third Level Seismogeographical Regionalization for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Third Level Seismographical Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the EAST SUDETEN network
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskup
    Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskupská kupa
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu