Record details

Name
    Kováčik, Martin
Author of Monograph
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
    Petrographical atlas of basic rock-types on the map sheets Avan and Eshtobin
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Author of Article
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians)
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
    Structural and metamorphic records in bytownite gneisses of the Vrbno Group (Silezikum, Bohemian massif)
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza