Record details

Name
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
Author of Article
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Geologické problémy silezika
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy