Record details

Name
    Kozumplíková, Milena
Author of Monograph
    Anorganické materiály v historii malířských technik
Author of Article
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy