Record details

Name
    Král, Jan
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
Author of Article
    Application of the fission-track-isochrones method to accessory minerals of the crystalline rocks of the west Carpathians
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Inženýrskogeologické poměry
    Isochron reassessment of K-Ar dating from the west Carpathian crystalline complex
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mobilization of ore fluids during Alpine metamorphism: evidence from hydrothermal veins in the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    Problémy zakládání skládek
    Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Uranium concentration and distribution in accessory apatite of plutonic and metamorphic rocks from the Great Caucasus (the U.S.S.R.)
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí