Record details

Name
    Král, Jaromír
Author of Article
    Klinozoisit z Vernířovic
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách