Record details

Name
    Král, Václav
Author of Article
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Profesor Michal Lukniš zemřel
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Vývoj a stav fyzickogeografického členění evropských států