Record details

Name
    Krám, Pavel, 1960-
Author of Article
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Konference o rizikových odpadech
    Kyselé deště stále s námi
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa