Record details

Name
    Krásný, J.
Author of Monograph
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    hydrogeologická mapa 13-32 Kolín
Author of Article
    Brine occurrences in the czech-german border region and their palaeohydrogeology
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
Editor of Monograph
    Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry
    Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif - extended abstract