Record details

Name
    Krejčí, Oldřich
Author of Monograph
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif
    geologická mapa - list 25-41 Vsetín
    Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
    Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
    Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Svahové deformace a pseudokras - Vsetín 29.-31.5.2007: exkurzní průvodce
    Svahové deformace v České republice
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-14
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-19
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-24
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-32-04
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-13
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-18
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-02
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-03
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-07
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-08
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-144 Jablůnka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-312 Holešov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Author of Article
    Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians)
    Caves connected with gravitational spreadind of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin
    Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia (Abstract)
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep.-International Conference Carpathian Foredeep Basin - its Evolution and Mineral Resources
    Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
    Geological evolution and gravitational break-up process in the Pavlovské vrchy Hill (Extended abstract of the oral presentation with relevance to the region of the conference place)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer West Carpathians and their Foreland, Czech Republic
    Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer Western Carpathians and Their Foreland, Czech Republic
    Geomorphological aspects of landslide hazards in the Western Carpathians
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
    Holocene History and Paleo-Geomorphic Reconstruction of Deep-seated landslides in the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians, Czech Republic)
    An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians
    K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy
    Late phase of the Carpathian thrusting in respect to fluid migration
    Magnetic Anisotropy of the Silesian Nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prism of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians
    Nález ručního granátu v propasti Macocha
    'Non European' paleomagnetic directions from the Carpathian Foredeep at the southern margin of the European plate
    Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, část Geologie
    Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene
    Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh
    Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
    Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
    The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    The role of en bloc rotations and oroclinal bending in shaping the Western Outer Carpathians based on paleomagnetic and magnetic anisotropy observations
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation
    Skalní řícení
    Slope deformations - an important geomorphological phenomenon of the Outer Western Carpathians
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians
    Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo
    Slope-failure Features on Deep-Seated landslides in the Czech Flysch Carpathians (A case study: Vaculov-Sedlo slope failure)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
    Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
    Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure of deep-seated slope failures in the flysch belt of Outer Western Carpathians
    Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament
    Structures and deformational features recognized in deep-seated slope failures in the flysch belt Outer West Carpathians (Czech Republic)
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
    Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
    To the Geomorphology and Geology of the Northern Apennines
    Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn