Record details

Name
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Author of Article
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat