Record details

Name
    Krhovský, Jan
Author of Monograph
    Excursion guidebook. Paleontology and stratigraphy of the Eocene - Miocene sections of the Western Pre-Caucasia
Author of Article
    Calcareous nannoplankton from the type locality of the Frýdek formation (lower Maastrichtian)
    Cascade of causally linked effects of rapid glaciation-deglaciation events: a possible cause of non-selectivity of mass extinction
    Cephalopod Limestones of the Barrandian Basin (Silurian), Czech Republic: sedimentary environments and stratigraphic significance
    Changes in Communication with the Open Sea During the Deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Zdanice Unit)
    Changes in planktonic Foraminifera assemblages driven by orbital cycles: Latest Eocene to Early Oligocene of the Ždanice Unit, the West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplankton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the South Moravia Flysch Belt
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Early Oligocene palaeoenvironmental changes in the West Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždanice Units, South Moravia
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    How did the calcareous nannoplankton assemblages reflect the paleoenvironmental changes indicated by mass mortality of Early Oligocene pteropods
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždanice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Maastrichtian and Paleocene agglutinated Foraminifera from deep troughs of the SE margin of the Bohemian massif
    Microphytoplankton, pollen, spores and plants megafossils from Majkopian deposits of Belaja valley, North West Pre-Caucasus: preliminary results of studying
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    The nannofossil chalk layers in the early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (the Menilitic Formation, Ždánice Unit, South Moravia): Orbitally forced changes in paleoproductivity)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleontology and zonal stratigraphy of the Oligocene, West Pre-Caucasus: paleogeographic and event implications
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Silurian Cephalopod-rich gravitites of the Barrandian Basin, Czech Republic: response to sea-level change
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna