Record details

Name
    Krhovský, Jan, 1947-
Author of Article
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Cascade of causally linked effects of rapid glaciation-deglaciation events: a possible cause of non-selectivy of mass extinction
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Early Oligocene palaeoenvironmental Changes in the West Carpathian Flysh Belt of the Southern Moravia
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Flyschzone. Kahlenberger Decke und St. Veiter Klippen Zone (Satzbergzug). Stratigraphie der Höheren Kahlenberg Formation in Bereich Auhof Wiental-Westeinfahrt
    Flyschzone. Laaber Decke. Stratigraphie der Laaber Schichten im Bereich Auhof Wiental-Westeinfahrt
    Flyschzone. Projekte in der Rhenodanubischen Flyschzone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Křepice
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    Molassezone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
    Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Pouzdřany - wine cellars
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Uherčice
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    What is the age of the Boudky formation on the Kolby hill, the facial parastratotype of the Upper Egerian. IGCP-329 2nd Meeting, Athens, September, 1993
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)