Record details

Name
    Krmíčková, Michaela
Author of Monograph
    IV INTERNATIONAL PETROARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM - BOOK OF ABSTRACTS
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
Author of Article
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic)
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny