Record details

Name
    Kroufek, J.
Author of Article
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic