Record details

Name
    Kryl, Václav, 1939-
Author of Article
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti