Record details

Name
    Krzemiński, Leszek
Author of Article
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach