Record details

Name
    Kučera, Jan
Author of Article
    Characterization of solid emissions from atmospheric fluidized-bed combustion of two Czech lignite
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Distribution of trace elements in solid emissions from AFB-far Combustion of lignite and synthetic fuel
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidized bed combustion of czech lignites
    Emission fluxes of heavy metal from the fluidized bed combustion of fossil fuels
    Emission from the fluidized bed combustion
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Emissions of toxic elements from the fluidized bed combustion of brown coal
    An Equilibrium Analysis of Behavior of Trace Elements during Fluidized Bed Combustion of Lignite
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of highly saline fluids in the Moravo-Silesian Palaeozoic siliciclastic sequences: genetic implications
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history?
    INAA and petrological study of sandstones from the Angkor monuments
    INAA and PIXE of atmospheric and combustion aerosols
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Influence of additives on emission from the fluidized bed combustion of lignite
    Influence of Calcareous Sorbents on Particulate Emissions from Fluidized Bed Combustion of Lignite
    Influence of sorbents on emission of elements from fluidised bed combustion
    Instrumental neutron and photon activation analysis in the geochemical study of phonolitic and trachytic rocks
    Instrumental neutron and photon activation analysis of phonolites: an important tool to distinguish common and anomalous phonolite types from the Ohře (Eger) rift, Czech Republic
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Matrix effects in PIXE analysis of aerosols and ashes
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Particulate Emissions from Fluidised Bed Combustion of Ligite with Mineral Sorbents
    Particulate Emissions from Fluidized Bed Combustion of Lignite with and without Recirculation
    Particulate emissions from the fluidized bed combustion of brown coal
    Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomite from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic
    The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
    The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
    Reduction of toxic elements emissions from AFBC combustion of lignites
    Regional Extension of Hydrothermal Veins - Result of an Important Deformation Event in the Moravosilesian Paleozoic
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Soilid-water partitioning of lements in Czech freshwaters
    Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of Czech lignite
    Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Trace Elements Behavior During ACFB Combustion of Synthetic Solid Fuel
    Trace Elements in Quartz Grains from the Ries Impact Crater and lechatelierites from Southern Bohemian Moldavites
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Contraints
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy