Record details

Name
    Kučera, Jaroslav
Author of Article
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ