Record details

Name
    Kušnierová, Maria
Author of Article
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    An overview of occurrence and evolution of acid mine drainage in the Slovak Republic
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku