Record details

Name
    Kucharič, Ludovít
Author of Article
    CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
    CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009