Record details

Name
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Author of Article
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Akademie věd České republiky 1997
    Aktuálně a aktualismu
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Anoxic microenvironment - Main factor in the formation of manganese aggregates
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Anthropogenic acceleration of geological processes
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
    Budoucnost státních geologických služeb
    V Calgary o eventech v geologické historii
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
    Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologický div světa - Ayersova skála
    Geologie a budoucnost Země
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
    Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Horninové prostředí a ekogeologie
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Konference o pouštní geologii
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Kongres americké geologické společnosti
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres sedimentologů v Tunisu
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam
    Metody moderní sedimentologie
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mimořádné události v geologické historii Země
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    O izraelské geologické službě a geologii Izraele
    O katastrofách, které byly a nebyly
    Oceánské zeolitové kaly
    Oceánské zeolitové kaly
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    Pleistocenní řeky Arabského poloostrova
    Pokroky světové geologie v letech 1985-1986
    Pokroky světové geologie v letech 1987-1988
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
    Poučení pro naši sedimentologii
    Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
    Proč a jak rychle zvětrávají horniny
    Proč a jak sedimentují černé břidlice?
    Proč není mořská hladina rovná?
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    První miliardy let historie Země
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Riziková oblast Neapolského zálivu
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Sedimentární petrologie
    Sedimentary History of the Bohemian Massif
    Sedimentologie
    Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku
    Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
    Sedimentologové z celého světa se sešli v Austrálii
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Seminář o metodických příručkách
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Siliciclastic Sediments as a Response of the Variscan Orogenesis; Case Study of the Barrandian Area (Central Bohemia)
    Siliciclastic signal of the variscan orogenesis; Devonian Srbsko formation of central Bohemia
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence - signal of Variscan orogeny
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Sjezd americké geologické společnosti
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Tragédie Bangladéše
    Travertínové vodopády
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Úvodem
    Úvodem
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Výstava Magma '96
    Vznik ostrovů
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Zaniklé pevniny - fantazie a věda
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996