Record details

Name
    Kunt, Miroslav
Author of Article
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách