Record details

Name
    Kus, Čestmír
Author of Article
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Úprava empirického amfibol-klinopyroxenového geoteploměru