Record details

Name
    Kutílek, Miroslav
Author of Article
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku