Record details

Name
    Kvítková, Lenka
Author of Article
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)