Record details

Name
    Kvaček, Milan, 1930-1993
Author of Article
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Selenium in the proterozoic Fe-sulphides
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná