Record details

Name
    Kycl, Petr
Author of Monograph
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-17
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-18
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-19
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-20
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-22
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-14-02
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NE La Paz
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NO Jabonal
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - SE Angostura
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV - NE
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
    ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
    Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
    Geological Data and its Application for Life - poster
    Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
    Geological Mapping of Costa Rica
    Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
    Gran Caňón de Somoto
    Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily
    Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
    Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-123 Hřivice
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-141 Řevničov
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-142 Stochov
    Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Juntas (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Miramar (Kostarika)
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Svahové deformace v České republice
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
    Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    webová aplikace 'Svahové nestability'
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Author of Article
    Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
    Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
    Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    "Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou