Record details

Name
    Landa, Ivan
Author of Article
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Ochrana podzemních vod v USA
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod