Record details

Name
    Langhammer, Jakub, 1969-
Author of Article
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Trends of water quality of the Elbe River
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka