Record details

Name
    Lednická, Markéta
Author of Monograph
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
Author of Article
    Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže
    Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
    Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
    Classification of buildings and structures for elaboration of maps of clash of opinions
    Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to recent seismicity evaluation in surroundings of High Dam, Aswan, Egypt
    Discrimination of Earthquakes and Explosions using Multi-fractal Singularity Spectrums Properties
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - first results
    Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
    Evaluation of seismic noise measurements in undermined area - Stonava locatity, Czech Republic
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Historical Buildings in the Ostrava and Karviná Region and their Seismic Loads
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Seismic station with geomechanical network in medieval mine
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů