Record details

Name
    Leichmann, Jaromír
Author of Monograph
    Two types of ultrapotassic magmatic rocks in the Bohemian Massif - coeval intrusions at different crustal levels.
Author of Article
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    338 to 335 Ma old intrusions in the Bohemian Massif: a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides.
    Alluvial and volcanic pathways to silicified plant stems (Upper Carboniferous-Triassic) and their taphonomic and palaeoenvironmental meaning
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Anenský mlýn
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Bericht 1997 über geologische Afnahmen im Zentralgneis auf Blatt 155 Markt Hofgastein
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit,eastern margin of the Bohemian Massif
    The Brno massif: geological setting
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basin in eastern Bohemia, Czech Republic
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif)
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geology of the Bohemian Massif
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    Kuřim - old quarry near railway
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes
    Ocurrence and Genesis of the Calcrete in the Orlice Basin (Permocarboniferous)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Panchromatic SEM-CL imaging of microdiamonds and other minerals in uncoated thin sections
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars:case studies and possible genetic interpretation
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to Panafrican granite in the eastern part of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - southern part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
    SEM-CL imaging of microdiamonds in kyanites and garnets
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Two types of ultrapotassic magmatic rocks in the Bohemian Massif - coeval intrusions at different crustal levels
    Two types of ultrapotassic plutonic rocks in the Bohemian Massif - coeval intrusions at different crustal levels
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Valchov
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.
    Žulová Batholith: A Post-Orogenic, Fractionated Ilmenite-Allanite I-Type Granite