Record details

Name
    Lhotský, Pavel
Author of Monograph
    Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
    Regionální surovinová politika Plzeňského kraje
    Regionální surovinová politika Středočeského kraje
    Regionální surovinová politika Ústeckého kraje
    Regionální surovinová politika Zlínského kraje
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Author of Article
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Turmalíny jako cep
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách