Record details

Name
    Lisá, Lenka
Author of Monograph
    Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
    Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Soil micromorphology in general and archaeological context
    Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
Author of Article
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Clastic cave deposits in Botovskaya cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
    Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    The Geoarchaeological and Micromorphological Reconstruction of Medieval Food Store Room Floor Layers, the case study from Tisnov, Czech Republic
    Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
    Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Glacial forms and development of the landscape during Pleistocene and Holocene in the vicinity of Prášilské Lake (the Bavarian Forest, the Czech Republic)
    Glacial forms and development of the landscape during Pleistocene and Holocene in the vicinity of Prášilské Lake (the Bavarian Forest, the Czech Republic)
    Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    High-resolution record of the environmental response to climatic variations during the Last Interglacial-Glacial cycle in Central Europe: The loess-palaeosol sequence of Dolní Věstonice (Czech Republic)
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Koprolit
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    Magnetic fabric and mineralogy of cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
    The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
    Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Odkud spadl prach severní Moravě?
    Paleoclimatic conditions recorded in cave sediments as studied by micromorphology and magnetic anisotropy: Dolganska Yama cave system, central Siberia, Russia
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Porous composite materials with polyamide reinforcement and siloxane matrix with nano-hydroxyapatite as biomaterials
    Prach Ukrajiny - rozřešení!
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
    Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
    Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
    Quaternary sediments of the Brno Town
    Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
    Relationship of magnetic susceptibility with sedimenthological and micromorphological features and geochemical proxy parameters; case study from last Glacial loess deposits in southern Moravia
    The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
    Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Stromatactis and stromatactum pattern formation in sediment: constraints from fluid mechanics and rheology and implications for environments, sedimentary architecture and cyclostratigraphy
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Tjeerd Van Andel's Stage Three challenge
    Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Váté písky na území města Brna
    Váté písky v Brně?
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
    Zalednění v okolí jezera Laka
    Zeměchy - Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
Editor of Monograph
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce