Record details

Name
    Litochleb, Jiří
Author of Article
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cerusit ze Stříbra
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geologie a montánní vědy
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Křepické zlato
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy)
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Příbramské uranové ložisko
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vanadové granáty
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zajímavosti o kalcitu
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Životní jubileum Petry Burdové