Record details

Name
    Litochleb, Jiří, 1948-
Author of Article
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nerostné suroviny
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.