Record details

Name
    Litochlebová, Eva
Author of Article
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nerostné suroviny
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru