Record details

Name
    Ložek, V.
Author of Monograph
    Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook
Author of Article
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
Editor of Monograph
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Měkkýši Moravského krasu
    Měkkýši Národního parku Podyjí
    Praha