Record details

Name
    Ložek, Vojen, 1925-
Author of Article
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čo ohrozuje Slovenský kras?
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
    Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odvrácená tvář půdy
    Palaeozoology and the mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Po stopách skrytých refugií
    Pokryvné útvary a půdy
    Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Reliéf a geomorfologie
    The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Volba péče o chráněná území
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá