Record details

Name
    Lorencová, Markéta
Author of Monograph
    Thecamoebians from the Šumava Mts. (Czech Republic)
Author of Article
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Czech Republic
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geotouristical education in the Czech Republic carried out by Czech Geological Survey
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Šumava Mts. ? comparison of large scale and detailed variability of thecamoebians assemblages.
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou