Record details

Name
    Lukášová, Regina
Author of Article
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    New results of geophysical prospecting in the east Slovakian Neogene basin
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve