Record details

Name
    Lukeš, Jiří
Author of Monograph
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Author of Article
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Photometric flowmeter for measuring slow vertical water flow in wells