Record details

Name
    Luptáková, Alena
Author of Article
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    An overview of occurrence and evolution of acid mine drainage in the Slovak Republic