Record details

Name
    Lysenko, Vladimír, 1940-
Author of Article
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Antonín Jančařík - padesát let
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Ing.Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991)
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Registr významných geologických lokalit
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Úvod
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
Other author
Role
   Původce
Article
   Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
   Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998