Record details

Name
    Müller, Karel
Author of Monograph
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
Author of Article
    Analysis of geodetic surveying on the margin of subsidence depression
    Assessment of Rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
    Contribution of Geophysics to the Study of Mining Subsidence Basins
    A Contribution to the Seismotectonic Setting of Northern Part of the Moravo-Silesian Area
    Czech environmental and engineering geophysics
    Czech environmental and engineering geophysics
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin)
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Experience in the employment of geophysical methods for the investigation of embankment bodies built prevailingly of mine wastes and the observation of impacts of mining upon the rock environment
    Failure zones in rock massif and their physical manifestations
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Geodetický monitoring poklesové kotliny
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geoelektrický monitoring?
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava
    Geophysical Measurement Performed to Assess the Suitability of Insulation Objects in the Deposit of Medenec
    Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
    Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Jak jsme začínali
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Macroseismic Fields in the Jeseníky Area
    Mé vzpomínky na profesora Fratiška Čechuru
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Observation of heights on the margin of subsidence depression
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Physical changes in slope deformation massif
    Physical changes in slope deformation massif
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu
    Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
    Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Significance of Geophysical Monitoring in Geotechnical Practice
    Slapové síly a anomální geomechanické jevy
    Some applications of GIS ARC/INFO in the evaluation of urban radon risk
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Výuka geofyziky v oborech geodézie a důlní měřictví
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Vývoj oboru užitá geofyzika
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním