Record details

Name
    Měsková, Lenka
Author of Article
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Vodní režim antropogenních půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka