Record details

Name
    Maštera, Lubomír
Author of Monograph
    Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
    Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
    geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    geologická mapa 15-43 Ostrava
    geologická mapa 23-33 Veselí nad Lužnicí
    geologická mapa 25-11 Hlubočky
    geologická mapa 25-13 Přerov
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Author of Article
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic)
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)