Record details

Name
    Macůrek, Vlastimil
Author of Monograph
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Author of Article
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek